Przemówienia weselne

Przemówienia i mowy weselne

Chcesz, aby goście weselni dobrze się bawili podczas, gdy Ty będziesz przemawiał/a?


Zadzwoń lub napisz do nas i zamów przemówienie

Przemówienia weselne i ślubne

Przemowy wygłaszane na weselu przez świadka lub świadkową, pana lub pannę młodą, ojca lub matkę weselną, chrzestnych lub innych gości, którzy pragną uświetnić uroczystość zaślubin.

Gdy dwoje młodych ludzi zawiera związek małżeński jest to doskonała okazja do tego, aby nie tylko dobrze się bawić, ale także do tego, aby jako uczestnik wesela zabłysnąć swoją elokwencją. Każdy, kto wygłosi przemówienie podczas tej uroczystości zostanie zapewne zapamiętany na długo, a jednocześnie sprawi niemałą przyjemność państwu młodym.

Kto może zaprezentować przemówienie ślubne?

Nie ma żadnych formalnych ani zwyczajowych reguł kto może wygłosić mowę na weselu. Trzeba jednak pamiętać, aby przemówień nie było zbyt wiele, bo jeśli każdy będzie chciał coś powiedzieć, wówczas goście weselni mogą zostać zanudzeni.
Do zaprezentowania mowy niemal zobowiązany jest świadek. Przemówienie może wypowiedzieć także świadkowa, jednak najbardziej efektownie wygląda to wtedy, gdy świadek oraz świadkowa mówią na przemian. W takim przypadku mowa rozpisana jest na role.

Podziekowania dla rodziców

Bez wątpienia, bardzo dobrze jest widziane, gdy przemówienie wygłasza pan młody. W tym przypadku również przyjemny efekt przyniesie zainscenizowanie mowy w rozpisaniu na role dla pana młodego i dla panny młodej. Rezultatem tak skonstruowanej mowy weselnej jest to, że państwo młodzi ukazują swoją jedność i równość.

Właściwym jest, aby przemówienie wygłosił także ojciec weselny, a że zazwyczaj jest ich dwóch, to nie ma przeszkód, aby tak jak w poprzednich przypadkach powiedzieli wspólnie dzieląc poszczególne części tekstu na niezależne role.

Bardzo rzadko zdarza się, że ślubne przemówienie mówi matka weselna. Jest jednak wiele sytuacji życiowych, które powodują, że matka zmuszona jest wypełniać także rolę ojca. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, aby matka pana młodego lub panny młodej wygłosiła swoją mowę zamiast ojca.

Zdarzają się sytuacje, gdy ślub biorą osoby starsze, posiadające własne dorosłe dzieci. W takich przypadkach niezwykle miłym akcentem jest przemówienie weselne wygłoszone dla matki lub ojca, którzy wchodzą w nowy związek małżeński. Jest to mowa różniąca się od pozostałych, ale o tym przeczytasz niżej.

Kolejną osobą, która może przedstawić swoją radość z okazji ślubu są chrzestni. Zwykle jest ich czworo, ale jeśli rzeczywiście wszyscy są na weselu, to przemowę może wygłosić tylko jedna osoba. W tym przypadku bardzo trudno rozpisać taki tekst na role, aczkolwiek jest to możliwe. Lepiej by jednak było, gdyby chrzestny wypowiedział się w imieniu swoim i pozostałych chrzestnych.

Spokrewniony lub niespokrewniony gość weselny również może stanąć przed mikrofonem i wygłosić kilka zdań w kierunku pani i pana młodego. Trzeba mieć jednak na uwadze, że przemówienie gościa weselnego nie powinno poprzedzać mów wygłaszanych przez świadków, rodziców, świeżo poślubionych lub chrzestnych.

Kiedy wygłosić weselną mowę?

Najważniejsze jest to, aby zamiar wygłoszenia ślubnej przemowy weselnej został zasygnalizowany osobom, które odpowiadają za poprowadzenie zabawy. W różnych przypadkach może to być orkiestra, DJ lub specjalnie do tego celu przygotowany konferansjer. Oni mają też swoje plany i należy je tak skorelować, aby nie kolidowały ze sobą. Najlepszym momentem na przemówienia weselne jest ten, gdy odbył się już pierwszy taniec pary młodej. Chodzi o to, aby nie odbierać nowożeńcom najważniejszej roli na przyjęciu. Ważne jest również to, że goście nie zdążyli jeszcze zaburzyć swej percepcji w związku konsumpcją alkoholu.

Czytać czy mówić z pamięci

Nie każdy ma zdolność swobodnego przemawiania i artykułowania swych myśli w sposób bezpośredni bez użycia kartki. Oczywiście lepiej wygląda, gdy przemowa przedstawiana jest z pamięci. Jednak, gdy wspomnianych zdolności brak, to o wiele lepszym rozwiązaniem będzie czytanie z wcześniej przygotowanej kartki. Rzecz w tym, że nikt nie zwróci uwagi na to, że czytasz, ale gdy będziesz starał się mówić bez pomocy ściągawki i zaczniesz się jąkać, zastanawiać co powiedzieć, powtarzać to co już raz powiedziałeś , wówczas efekt przemowy będzie mizerny.

Istotną sprawą jest przygotowanie się do wygłoszenia przemówienia ślubnego. Nawet, gdy zamierzasz czytać z karki, to kilkanaście dni przed weselem stań przed lustrem i czytaj po kilka razy dziennie. Koniecznie na głos. Ten zabieg pozwoli ci poczuć się pewniej, gdyż było nie było, prezentacja mowy ślubnej jest występem publicznym.

Co powinno zawierać przemówienie weselne?

W zależności kto jest mówcą każda przemowa ślubna powinna zawierać trzy podstawowe elementy: powitanie, przekaz własny oraz podziękowanie. Ze względu na to, że wesele jest uroczystością mającą na celu rozbawić wszystkich uczestników nie powinno zabraknąć żartobliwych słów. Należy jednak pamiętać, że to nie jest kabaret i dlatego oprócz wątków żartobliwych trzeba powiedzieć coś poważnego, co wzrusza, co jest wspomnieniem lub opowiedzieć o wspólnych przeżyciach jednego lub dwojga z nowo poślubionych z przemawiającym.

Przemówienie świadka lub świadkowej na weselu

Jak już wcześniej zostało to napisane mowę z okazji ślubu przyjaciół, brata lub siostry, którzy poprosili, abyś był świadkiem lub świadkową na ich weselu wygłasza się niemal obligatoryjnie. Dzieje się tak dlatego, choćby z tego powodu, że świadkowie nazywani są także starszymi. Przemowa starszego, starszej lub obojga powinna zawierać podziękowania za to, że obdarzyli nas tak wielkim zaufaniem. Następnie należy opowiedzieć coś o wspólnych relacjach łączących świadka z młodymi. Powinny być to wspomnienia z czasów poznania, opis wspólnie przeżytych chwil, a wszystko w odniesieniu do łączących waz więzów przyjaźni lub więzów rodzinnych. Następnie wypada podziękować w imieniu państwa młodych wszystkim gościom za przybycie i życzyć im miłej zabawy. Na końcu weselna mowa świadka musi zawierać życzenia skierowane do nowożeńców, które zakończone powinny być toastem. Wszystko należy ująć w formie lekkiej, nieco familiarnej, na wpół żartobliwej, a na wpół podniosłej i wzruszającej.

Przemowa weselna pana młodego lub panny młodej

Wbrew pozorom para młodych nie jest na swoim weselu gospodarzami. Oni są najważniejszymi gośćmi. Gospodarzami wesela są ojcowie i matki świeżo zaślubionych. Może się oczywiście zdarzyć, że rodzice obojga, z różnych względów nie są obecni. Wówczas gospodarzami są świadkowie, ktoś inny z rodziny lub osobiście pan młody i panna młoda. W pierwszym przypadku przemówienie weselne pana młodego powinno zaczynać się od powitania, a następnie od podziękowań dla rodziców za wysiłek wychowania i za przygotowanie wesela. W drugiej kolejności powinno się przejść do słów skierowanych do swojej żony. Należy poszukać wspomnień, które wiążą się z początkiem miłości, można opowiedzieć jakąś ciekawostkę, która jest śmieszna lub była katalizatorem tej miłości. Najważniejsze jest to, aby słuchający zyskali pewność, że miłość jest przeogromna. Na końcu wypada podziękować gościom za przybycie, za prezenty i życzyć dobrej zabawy.

Podobne zasady konstrukcji przemówienia ślubnego na weselu obowiązują, gdy wygłasza je panna młoda.

W przypadku, gdy na weselu nie ma rodziców, gdyż nie żyją, konstrukcja mowy weselnej jest podobna jak powyżej. Zamiast podziękowań dla rodziców powinna zawierać przekonanie, że mimo, że ich tu i teraz być nie może, to jednak wierzymy w to, że mimo wszystko są z nami i cieszą się naszą obecnością.

Zależnie od potrzeb przemówienie weselne panny młodej lub pana młodego można uzupełnić o słowa skierowane do innych osób, które to osoby z najróżniejszych względów są ważne dla młodej pary.

Przemówienie weselne ojca lub matki

Podczas uroczystości weselnej mowa ojca lub matki bywa najbardziej wzruszającym elementem imprezy. Choć fakt ten rozumie się sam przez się, to jednak starosta i starościna weselni, którymi zazwyczaj są rodzice, bardzo rzadko wygłaszają przemówienia. Zapewne wynika to z faktu, że ich uwaga skupiona jest na obsłudze wesela i zapewnienia im jak najlepszej zabawy. Tymczasem brak przemowy w wykonaniu ojca weselnego, będącego rodzicem panny młodej lub pana młodego jest pewnego rodzaju niedociągnięciem. Przemawiając – ojciec lub matka wykazują zainteresowanie gośćmi, ale przede wszystkim przedstawiają się tym, którzy ich jeszcze nie poznali. Mowa rodziców o której mówimy powinna zawierać podziękowania dla przybyłych oraz (choć niekoniecznie) dla obsługi przyjęcia. Dobrze jest wyrazić dumę ze swojego dziecka i opowiedzieć jakąś ciekawą historię z waszego życia. Kilka zdań powinno mówić o radości z tego, że nie tracąc syna lub córki zyskuje się córkę lub syna. Na koniec należy złożyć życzenia swoim dzieciom i wznieść toast. Podobnie konstruuje się przemówienie weselne matki.

Mowa na weselu wygłaszana przez chrzestnego lub chrzestną

Oprócz przemówienia gościa weselnego, to przemowy chrzestnych są najrzadziej prezentowane. Zapewne wynika to z faktu, że kontakt między chrzestnymi a chrześniakami bardzo często jest ograniczony do minimum. Bywa, że ich spotkania odbywają się jedynie pry okazji rodzinnych uroczystości. Więzy są więc dość luźne, ale na wesele rodzice chrzestni są przecież zwykle zapraszani. Jeśli jednak kontakt jest częsty, a powiązania uczuciowe i emocjonalne są większe, to parze młodych będzie bardzo miło, gdy wysłuchają przemówienia chrzestnego. W przeciwieństwie do innych przemów, ta nie musi zawierać podziękowań. Powinna natomiast być połączeniem miłych wspomnień, począwszy od chwili gdy chrzestna lub chrzestny trzymali na rękach dziecko, a ksiądz kropił ich święconą wodą. W takim przemówieniu powinny być też zawarte życzenia oraz toast za zdrowie młodej pary. Pożądanym akcentem jest, aby przypomnieć, że chrzestny lub chrzestna zastępują rodziców i gdyby zachodziła taka potrzeba, to zawsze gotowi są służyć poradą lub pomocą.

Własna przysięga na ślub humanistyczny, cywilny, kościelny

Przemówienia weselne gości

Trzeba pamiętać, że gość na weselu jest tym, który ma dać prezent i dobrze się bawić. Z tego powodu nie zawsze pożądana jest mowa przez niego wygłaszana. Oczywiście można ją zaprezentować, ale tylko w przypadku, gdy łącznie przemawiała tylko jedna osoba. Jeżeli jednak swoje przemówienie przedstawiał na przykład świadek i ojciec weselny, to lepiej powstrzymać się, choćby mia />ło się przygotowane najlepsze przemówienie. Rzecz w tym, że współbiesiadnicy mogą czuć się znudzeni, a to spowoduje, że wesele przestanie toczyć się swoim tokiem, a inercyjna siła zabawy może podupaść. Skoro jednak nikt nie przygotował weselnej mowy, to również gość może przedstawić swoje przemówienie. W tym konkretnym przypadku trudno jednoznacznie określić co taka mowa weselna powinna zawierać. Wszystko zależy od zażyłości jaka łączy pannę młodą i pana młodego z przemawiającym.

Bez względu na to, kto wygłasza mowę, przemówienia weselne muszą być w miarę treściwe i konkretne w swej formie. Ich długość powinna się zawierać w czasie od półtorej do trzech i pół minuty.

przemówienie weselne świadka i świadkowej, ojca oraz matki, pana i pani młodej pisane na zamówienie

Przemówienie weselne pana młodego – przykład

Mowa weselna wygłoszona przez pana młodego na uroczystości weselnej. Pan młody który przemawiał żenił się po raz drugi, on i jego żona mają dorosłe dzieci, a oni sami są grubo po pięćdziesiątce.

W znanym zapewne wszystkim serialu „Dom”, matka braci Talarów, gdy dozorca Popiołek poprosił ją o rękę, powiedziała te słowa: „ młodzi ludzie żenią się sami, tych po czterdziestce żenią ludzie, a po sześćdziesiątce żeni diabeł…”

Dziękuje mu za to!!!

Ale czy na pewno to on jest sprawcą tej uroczystości? Skoro moja miłość do Irenki to kombinacja podziwu, szacunku i namiętności, dostrzegam w tym więcej sprawstwa boskiego niż diabelskiego.

Kochani!

Zauroczenie jest pełne skrywanych spojrzeń, młodzieńcze zakochanie to mnóstwo słów i gestów, natomiast dojrzała miłość jest prawdziwą ulewą uczuć. Dzisiaj właśnie tak się czuję. Ta ulewa spływa na mnie w każdej chwili,…….. ale niech nikt nie podaje mi parasola!!!

Jak wiecie, z Irenką poznaliśmy się przez znajomych, a skoro tak, to pewnie zastanawiacie się dlaczego tych znajomych dzisiaj nie ma między nami. Trudno by było to zrealizować. Ci znajomi to portal internetowy. No cóż. Takie czasy. Jest podobno teoria, że ludzie przestaną się łączyć w pary, gdy zabraknie unikalnych loginów do rejestracji w Internecie.

Tak, więc poznaliśmy się przez internet! Jak dziś, pamiętam nasze pierwsze spotkanie. Gdy Irena mnie zobaczyła to zbladła, znieruchomiała, a oczy jej się powiększyły. Pomyślałem sobie: ale zrobiłem piorunujące wrażenie! Potem wyszło na jaw, że na zdjęciu, której jej wysłałem odebrała mnie jako blondyna z niebieskimi oczyma.

Justynko, krupeczko tatusina, Wojtku, synku.

Bardzo Wam dziękuję, że zaakceptowaliście Irenę i cieszycie się naszym szczęściem.

Marto, Ludwiku

Czuję wielką radość, że z otwartymi ramionami przyjęliście mnie do swojej rodziny. Dziękuję Wam za to.

Iruśka. Kochana moja. Ksiądz Jan Twardowski powiedział kiedyś, że uciekając od miłości człowiek ucieka od samego siebie i zamyka się w sobie. Ja nigdy nie zamknę się w sobie, a gdy ktoś, kiedykolwiek zajrzy mi głęboko w oczy, to zawsze i wszędzie zobaczy tam Ciebie.

Przemówienie weselne ojca – przykład

Pisanie przemówień okolicznościowych na każdą okazję