Przemówienie na studniówkę od rady rodziców, dyrektora szkoły, uczniów

Przemówienie na studniówkę

Studniówka, jako uroczystość jedyna w swoim rodzaju, wymaga odpowiedniego i oficjalnego otwarcia. Zanim rozpocznie się zabawa, a atmosfera rozluźni się, chcąc nie chcą kilka osób musi wygłosić okolicznościowe mowy.

Przemówienie studniówkowe dla dyrektora szkoły przedstawiciela rady rodziców i dla uczniów

Ogólna zasadą jest, że przemowy na studniówce prezentowane są w imieniu trzech grup:

1. Nauczycieli, najczęściej w osobie dyrektora szkoły liceum lub technikum.

2. Rodziców, najczęściej w osobie przewodniczącego szkolnej rady rodziców.

3. Uczniów, najczęściej w imieniu przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

Jak powinny wyglądać przemówienia studniówkowe?

Każda z trzech wyżej wymienionych mów, to całkowicie odrębna historia. Teoretycznie składa się z tych samych elementów, lecz ujęcie tematu powinno być całkowicie różne. Zacznijmy od…

Przemówienie studniówkowe dyrektora szkoły.

Prawdopodobnie jest to najtrudniejsze przemówienie do napisania. Rzecz w tym, że dyrektor liceum lub technikum rokrocznie musi wygłosić przemowę na studniówce i to za każdym razem inną. Tak czy inaczej uroczysta mowa dyrekcji szkoły z okazji studniówki powinna się składać z powitania uczniów, wychowawców oraz rodziców. W kolejnych zdaniach wypada powiedzieć o tym, co przez ostatnie lata łączyło grono pedagogiczne z licealistami czyli przyszłymi maturzystami. W przemówieniu studniówkowym dyrektora liceum można przypomnieć miłe chwile, wyrazić podziw dla uczniowskiej potrzeby pozyskiwania wiedzy, zwrócić uwagę na zaangażowanie społeczne młodzieży. Ogólnie rzecz ujmując powinna być to kompilacja pozytywnych wspomnień. W krótkich słowach należy także zwrócić się do wychowawców, dziękując im za trud włożony w edukowanie swoich podopiecznych oraz do rodziców wyrażając wdzięczność, że angażowali się w życie szkoły. Na koniec muszą paść słowa nadziei i otuchy, że zbliżająca matura nie jest niczym strasznym i z pewnością przebiegnie z oczekiwaniami wszystkich obecnych na studniówce. Nie wolno oczywiście zapomnieć, aby życzyć wszystkim doskonałej zabawy.

Przemówienie na studniówkę dla rodziców, dyrektora, uczniów i każdego innego

Przemówienia studniówkowe rodziców

Podstawowym celem przemówienia wygłoszonej przed przedstawiciela rady rodziców jest „dopieszczenie” dyrekcji szkoły oraz nauczycieli. Po powitaniu uczestników studniówki przemówienie można oprzeć na jakimś ciekawym cytacie. Dobrą praktyką jest odnalezienie słów wypowiadanych przez patrona szkoły i na ich podstawie odnieść się do nauczycielskiej pracy, wysiłku dyrektora oraz do szkoły jako czegoś więcej niż tylko budynku. Warto w tych słowach odnaleźć ducha liceum lub technikum. Studniówkowe przemówienia rodziców wymagają oczywiście podziękowań dla dyrekcji oraz wychowawców, ale także dla pozostałych pracowników placówki. W dalszej części, podobnie jak w przemowie dyrektora technikum lub liceum, powinno się zwrócić do uczniów i życzyć im dobrej zabawy i czystego umysłu podczas pisania matury.

Przemówienie studniówkowe wójta, burmistrza, prezydenta miasta, posła, senatora itp.

Tak zwane osoby oficjalne pełniące funkcje społeczne na podstawie wyboru bardzo często uczestniczą w wybranej szkole w otwarciu balu studniówkowego. Rokrocznie muszą wygłosić mowę co powoduje, że każda następna impreza, to coraz większy problem ze znalezieniem właściwych słów. Jedna skoro jesteś wójtem lub burmistrzem ewentualnie prezydentem miasta, senatorem albo posłem i zostałeś zaproszony aby uświetnić bal, to zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Napiszemy przemówienie jedyne w swoim rodzaju odnoszące się nie tylko do sytuacji studniówkowej, ale i do czasu oraz miejsca w którym mowa jest wygłaszana. Wszystko dyskretnie. Bo przecież nikt nie musi wiedzieć, że autorem przemówienia nie jest ten, kto przemawia.
Przemówienie na studniówkę dla burmistrza, wójta, prezydenta miasta

Przemówienie ucznia przed studniówką

W bardzo dobrym tonie jest, aby przewodniczący samorządu uczniowskiego wygłosił mowę przed studniówkowym balem. Tak jak w poprzednich przypadkach, na samym początku należy powitać dyrekcję i nauczycieli, którzy przez kilka ostatnich lat nie zawsze byli mili, ale z całą pewnością chcieli nauczyć. Konieczne jest wyrażenie podziwu oraz słów podziękowań. Dobrze jest wspomnieć jakąś wycieczkę na której świetnie wszyscy się bawili, albo inną wartą do odnotowania sytuację. Wygłaszając przemówienie studniówkowe od uczniów można też skierować kilka słów do kolegów i koleżanek. Mogą to być na przykład zdania wyrażające nadzieję, że ich wspólne drogi nie rozejdą się i co jakiś czas będą się spotykali.

Bez względu na to czy przemówienie studniówkowe wygłaszane jest przez przedstawiciela rady rodziców, dyrekcję szkoły czy przez przez uczniów, trzeba jak najdalej uciekać od patosu. Przemowa powinna być lekka okraszona humorem.

Przemówienie okolicznościowe na studniówkę

Pisanie przemówień okolicznościowych na każdą okazję