Przemówienie na dzień strażaka

Międzynarodowe święto strażaków odbywa się każdego roku w dniu 4 maja. Tego dnia we wszystkich placówka straży pożarnej od tych największych po najmniejsze OSP odbywają się uroczystości, festyny i zabawy. Święto to łączy się z obchodami upamiętniającymi świętego Floriana, który jest patronem strażaków.

Przemowy z okazji dnia strażaka, bez względu na to kto je wygłasza, są mowami oficjalnymi i należy odnieść się nie tylko do samego święta, ale także do spraw często nie związanych z pożarnictwem. Dotyczy to zwłaszcza OSP, które w wielu miejscowościach nie tylko bronią przed pożogą, ale przede wszystkim organizują życie kulturalne i rozrywkowe lokalnej społeczności. Powinny także zawierać życzenia, gratulacje, podziękowania i wyrazy szacunku.

Kto powinien wygłaszać z tej okazji przemówienie? Najczęściej mówcami są władze lokalne, a więc wójt, burmistrz lub prezydent miasta ewentualnie w jego zastępstwie sekretarz miasta oraz komendant państwowej straży pożarnej ewentualnie komendant, prezes OSP. Przemówienie z okazji dnia strażaka, choć jak się wcześniej rzekło jest oficjalnym musi zawierać w sobie odrobinę żartu, a czasami wręcz autoironii. Rzecz w tym, że święto strażaków kończy się zazwyczaj zabawą, a więc już w samym przemówieniu należy wprowadzić ich w radosny nastrój.

Na koniec kilka słów o dniu strażaka, co w niektórych przypadkach można wykorzystać w przemówieniu prezesa OSP, komendanta, wójta czy burmistrza. Otóż święto oficjalnie nosi miano Dzień Straży Pożarnej i Dzień Strażaka. Obchodzone jest od ponad 150 lat w dniu patrona strażaków, św. Floriana. Jednak formalnie dzień ten jako święto ustanowiono dopiero w 2002 roku. Uczynił to Sejm RP.

Pisanie przemówień okolicznościowych na każdą okazję