Przemówienie na zakończenie szkoły podstawowej

Przemówienie dyrektora lub rodzica na zakończenie roku w podstawówce dla klas III, VI i pozostałych

Przemówienie na zakończenie roku szkolnego w szkole podstawowej dla dyrektora i przedstawiciela rady rodziców

Koniec roku szkolnego w szkole podstawowej w przemówieniach to różnorodność ze względu klasy do których wygłasza się mowę. W różnych szkołach różnie bywa, ale ogólnie rzecz ujmując przemówienia te możemy podzielić na trzy rodzaje:

1. Na zakończenie klas III w szkole podstawowej, gdyż dzieci i rodzice kończą współpracę z wychowawcą klas młodszych. W tym przypadku przemowę prezentują wychowawcy i rodzice.

2. Pożegnanie klas VI, ponieważ kończąc pewien etap edukacji rozstają się nie tylko z budynkiem szkolnym, ale przede wszystkim z nauczycielami, a często także dochodzi do rozproszenia szkolnych przyjaźni po różnych gimnazjach. W takim wypadku przemówienie mówią dyrektor, przewodniczący rady rodziców a czasami także przedstawiciel uczniów.

3. Na koniec roku szkolnego w podstawówce wygłaszane jednocześnie dla klas 1 – 3 i 4 – 6. Zwykle to zakończenie dzielone jest na dwie uroczystości dla dzieci młodszych i starszych. Bez względu na wszystko jest to przypadek, gdy przemówienie wygłaszają osoby tak jak w punkcie 2.

Przemówienie wychowawcy na zakończenie III lub VI klasy w szkole podstawowej

Przygotowując przemowę z powyższej okazji wychowawca w pierwszym rzędzie powinien się zwracać do dzieci. To one są w tej konkretnej chwili najważniejsze. Zakończenie klasy 3 wiąże się ze zmianą wychowawcy dlatego należy podsumować ten etap nauki, życzyć dzieciom tego co najlepsze w następnych szkolnych latach, a także podziękować rodzicom, że starali się pomagać. Jeśli chodzi natomiast o przemówienie wychowawcy na zakończenie podstawówki czyli klas 6 wówczas możemy pójść podobnym schematem jednak język przemowy musi być nieco bardziej poważny. Tym sposobem nauczyciel jeszcze bardziej doceni swoich wychowanków, gdyż w podtekście potraktuje ich jak pełnoprawnych absolwentów szkoły podstawowej.

Przemówienie i podziękowanie rodziców na koniec klas 3 lub 6 w podstawówce

Tak w jednym, jak w drugim przypadku przemówienie to jest podziękowaniem dla nauczycieli, wychowawców, dyrekcji szkoły oraz wszystkich osób tam zatrudnionych. Mowa przedstawicieli rodziców powinna koncentrować się na osobach pedagogów, wyrażać życzliwość oraz podziękowania za lata edukacyjno-wychowawczej pracy. Warto podeprzeć cię cytatem, najlepiej wypowiedzianym przez patrona szkoły, a gdy nie ma takiej możliwości cytat powinien przypominać słowa ogólne znanego i podziwianego Polaka. Sam cytat nie może być przytoczony tak sobie, gdyż on mysi prezentować jakąś myśl skorelowaną z nauczycielską pracą.

Przemówienie dyrekcji szkoły podstawowej na zakończenie roku szkolnego lub pełnej edukacji w podstawówce.

Dyrektor jakiejkolwiek szkoły, a szczególnie podstawówki ma utrudnione zadanie, gdyż każdego roku zobowiązany jest mówić mniej więcej o tym samym o czym mówił w zeszłym roku. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem, przynajmniej co 3 – 6 rok, jest zamówienie przemówienia u profesjonalisty. W tym miejscu nie będziemy opisywać jak należy napisać przemówienie dyrektora na zakończenie szkoły podstawowej, gdyż doświadczony dyrektor dokładnie zna schemat takiej przemowy. Podobnie wygląda tekst na koniec podstawówki, na zakończenie klas III lub VI i podobnie przemawia się na ogólnym pożegnaniu uczniów szkoły podstawowej.

Pisanie przemówień okolicznościowych na każdą okazję