Przemówienie dyrektora szkoły z okazji dnia matki

Jako, że w pracy zawodowej dyrektora szkoły nie brakuje okazji do wygłaszania wszelkiego rodzaju przemówień, to w tym artykule odniesiemy się do mowy, która wygłaszana jest z okazji dnia matki.

Przemówienie dyrektora na dzień matki

Z własnej praktyki wiem, że tego rodzaju uroczystości odbywają się zazwyczaj w szkołach małych, kameralnych, gdzie liczba mam jest ograniczona co najwyżej do setki (nie jest to oczywiście reguła). W związku powyższym zakładam, że uroczystość z okazji dnia matki odbywa się w szkole niewielkiej, a dyrektor zna większość mam.

Jak napisać przemówienie dyrektora szkoły z okazji dnia matki?

Inaczej należy tworzyć przemówienie, gdy dyrektorem jest kobieta, a inaczej, gdy szkole szefuje mężczyzna. W pierwszym przypadku przekaz informacji z natury rzeczy powinien być empatyczny, a w drugim musi zawierać elementy podziwu i szacunku. W jednym i drugim przypadku należy rozpocząć od powitania przybyłych kobiet. Jeśli uroczystość jest oficjalna i wśród zaproszonych gości są tak zwani oficjele można się zwrócić także do nich szczególnie wtedy, gdy w trakcie przemówienia dyrektor zwraca się do nich z podziękowaniami lub z prośbą o pomoc dla matek. Nie jest to jednak niezbędne, gdyż dzień matki jest dniem szczególnym i to one są na pierwszym miejscu. Zbyt długie rozwodzenie się na temat innych może „rozmyć” całą mowę, co w tej sytuacji nie byłoby właściwe.

Przemówienie powinno zawierać między innymi podziękowanie za kontakty ze szkołą, bo to przecież przede wszystkim mamy utrzymują kontakt z nauczycielami. Warto także zacytować jakąś znaną osobę i na podstawie tego cytatu odnieść się do trudu jaki matki muszą ponosić w trakcie wychowywania dziecka. Gdy przemawiający ma choć odrobinę poczucia humoru, wówczas mile widziany jest dowcip. Musi on być dość neutralny, aby nikogo nie uraził.

Każda mama lubi, gdy chwali się jej dziecko. Właśnie dlatego w każdym przemówieniu, które jest wygłaszane przez dyrektora szkoły powinien znaleźć się taki akcent. Można powiedzieć coś o tym, że „wasze dzieci są cudowne”, albo, że „przez tyle lat dyrektorowania nie spotkałam tak cudownych dzieciaków”. Jest to oczywiście ogólny przykład, który zmienia się przy każdym przemówieniu.

Jeden akapit przemówienia powinien być skierowany do dzieci obecnych na uroczystości z okazji dnia matki. Nie może być on jednak nazbyt moralizatorski. Chodzi o to, aby nie pouczać, a raczej w sposób delikatny

Podsumowując: przemowa dyrektora szkoły w tak uroczystym dniu powinna być po trosze wzruszająca, a po trosze radosna. Powinna zawierać w sobie pierwiastek podziwu i podziękowania a wszystko musi być okraszone dykteryjką i ciekawym cytatem odnoszącym się do roli kobiety w wychowaniu dziecka. Dzień Matki, to bowiem chwila niezwykła, będąca ukoronowaniem całorocznych działań kierowanych na rzecz swoich pociech.

Pisanie przemówień okolicznościowych na każdą okazję