Przemówienie Bożonarodzeniowe

Przemówienie z okazji świąt Bożego Narodzenia

Zwyczaj organizowania spotkań opłatkowych w firmach i szkołach jest miłym zwieńczeniem całorocznej pracy. Podczas takiej nieco nieformalnej wigilii dyrektor lub prezes powinien skierować nie tylko życzenia świąteczne do swoich pracowników, ale wygłosić przemowę będącą czymś pomiędzy typowym przemówieniem okolicznościowym a motywacyjnym.

Przemówienie z okazji świąt Bożego Narodzenia na spotkanie opłatkowe w zakładzie pracy lub szkole do pracowników i uczniów

Przemówienie Bożonarodzeniowe

W szkole czy w firmie spotkanie opłatkowe zorganizowane dla pracowników ma charakter z jednej strony bardzo odświętny, a z drugiej jest to impreza raczej luźna, miła i przyjacielska. Właśnie w takim tonie powinno się przemawiać. Gwiazdka jest bowiem dniem poprzedzającym czas w którym większość osób będzie miało wiele dni wolnych od pracy, a spotkania z rodziną są standardem. Jak wiadomo w ciągu roku dochodzi do wielu spięć. Trzeba je puścić w zapomnienie i w przemówieniu na Boże Narodzenie, ani słowem o tym nie wspominać. Nie chcemy przecież, by przy wigilijnym stole pracownicy wspominali to co było mało przyjemne, a raczej to, że podczas spotkania opłatkowego szef zachował się wobec swoich pracowników z klasą i wykazał się empatią.

Jaki scenariusz mowy wybrać na spotkanie opłatkowe w szkole lub firmie?

Przemówienie na spotkanie opłatkowe w firmie dla pracowników lub w szkole

Przemowa przed wigilią pracowniczą czy szkolną musi składać się z następujących punktów:

1. Powitanie z nawiązaniem do świąt Bożego Narodzenia.

2. Rozluźnienie atmosfery poprzez opowiedzenie jakiegoś żartu, dowcipu związanego z tą okazją lub z branżą w jakiej działa firma.

3. Podzielenie się przez dyrektora sukcesami ze szczególnym pokreśleniem zaangażowania osób zatrudnionych.

4. Przekazanie życzeń świątecznych i noworocznych w formie niebanalnej i niepowtarzalnej.

Czy w przemówieniu podczas spotkania opłatkowego dla pracowników lub w szkole należy epatować wątkami religijnymi?

Jest to bardzo delikatna materia. Z jednej strony uważa się bowiem, że społeczeństwo polskie jest katolickie, ale z drugiej trzeba mieć też tę świadomość, że dla wielu święta kościelne, to tradycja wigilijnego stołu, spotykania się z rodziną i ze znajomymi oraz odpoczynek. Z drugiej jednak strony nie sposób odejść od wątków natury religijnej. I tu pojawiają się dwie kwestie. Pierwsza to to, czy osoba przemawiająca jest praktykującym katolikiem czy też takim od przypadku do przypadku, a może po prostu w ogóle nie jest wierząca. Osoba wygłaszająca mowę nie może sprzeniewierzać się swoim poglądom, ale przecież musi szanować poglądy innych uczestników spotkania opłatkowego. W przemówieniu z okazji Bożego Narodzenia należy zatem odnaleźć złoty środek między własną wiarą lub niewiarą, a tym co nazywamy odbiorem społecznym. Tak czy inaczej przemowa nie może być jak kościelne kazanie, ale nie można też pominąć faktu, że mówimy o czymś, co wynika z tradycji chrześcijańskiej.

Drugą kwestią jest miejsce w którym odbywa się spotkanie, a następnie dzielenie opłatkiem. Zdarza się, że świąteczne życzenia składamy sobie na przykład w szpitalnej kaplicy lub innym miejscu, które bezpośrednio związane jest z wiarą. Natężenie wątków katolickich powinno być wtedy znacznie większe w bożonarodzeniowym przemówieniu. Jeśli jednak jest to jakaś sala konferencyjna lub lokal wynajęty w restauracji lub hotelu, to wątki te należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Spotkanie opłatkowe – przemówienie wójta, burmistrza, prezydenta miasta, posła lub senatora

Osoby pełniące wymienione powyżej funkcje biorą udział w wielu spotkaniach opłatkowych inaugurujących okres świąteczny. Czasami bywa, że są zaproszonymi gośćmi, którzy po wysłuchaniu przemówienia gospodarza, składają sobie świąteczne życzenia i dzielą się opłatkiem. Jednak po wielokroć się zdarza, że sami muszą zabrać głos. Przygotowanie mowy świątecznej w wielu przypadkach stanowi spore wyzwanie, gdyż przemawiamy do różnych grup społecznych o różnym zapatrywaniu światopoglądowym. Wystarczy jednak powiedzieć nam czego burmistrz albo wójt potrzebuje; jaką mowę chce wygłosić prezydent miasta ewentualnie poseł lub senator, a my stworzymy taki tekst przemówienia z okazji Bożego Narodzenia na okoliczność wigilijnego spotkania opłatkowego, który będzie niósł ze sobą nie tylko pozytywny przekaz, ale przesłanie noworoczne.

Przemówienie wigilijne nie tylko w pracy i w szkole, ale także w domu.

Przemówienie z okazji bożego narodzenia i wigilii w domu w pracy w szkole

W poprzedniej części tego tekstu opisaliśmy spotkania firmowe lub szkolne. Tymczasem coraz częściej się zdarza, że podczas uroczystej kolacji bożonarodzeniowej urządzanej w domu i w gronie rodzinnym pani lub pan domu ewentualnie najstarszy członek familii pragnie powiedzieć kilka słów z tej okazji. Co należy powiedzieć podczas takiej wigilijnej przemowy do swoich najbliższych? Jest to szczególny przypadek mowy w której nie witamy zgromadzonych gości. Domownicy są przecież cały czas ze sobą a przybyli już zostali zapewne powitani przy drzwiach. Skupiamy się natomiast na tym jak ważna jest rodzina, dom i jedność. Można poprosić o wybaczenie nawet wówczas, gdy nie czujemy się niczemu winni. W przeciwieństwie do spotkania opłatkowe w zakładzie pracy, przemówienie w domu przed wigilią powinno też zawierać wątki biblijne, choćby ten, że Jezus i Maria trzymali się razem mimo, że zewsząd czyhało na nich niebezpieczeństwo. Takich odniesień do rodziny można w Świętym Testamencie odnaleźć znacznie więcej i wpleść je w mowę w ten sposób by udowodnić tezę, że rodzinna wspólnota jest najważniejsza.

Przemówienia

Pisanie przemówień okolicznościowych na każdą okazję