Przemówienie wielkanocne

Świąteczne spotkania w firmie, w szkole lub najróżniejszych instytucjach wymagają tego, aby osoba, która kieruje konkretną jednostką powiedziała z tej okazji kilka słów. Można po prostu złożyć zwykłe życzenia, ale dobrze widziane jest, aby rozbudować wypowiedź do formy przemówienia.

Przemówienie wielkanocne

Wielkanoc, jako od wieków kultywowane święto niesie ze sobą wiele przesłań i formalnych oraz nieformalnych obrzędów. Dlatego też mowa z tej okazji powinna się w wielu aspektach odnosić do tych zwyczajów. Należy ją jednak tak skomponować, aby nastąpiło połączenie wątków tradycyjnych ze współczesną rzeczywistością.

Jak to zrobić?

Załóżmy, że przemówienie to prezentuje dyrektor firmy. W takim przypadku można na przykład odnieść się do zajączka, który jako wielkanocny symbol płodności, dla szefa przedsiębiorstwa będzie wstępem do podziękowań dla pracowników za solidną pracę, która przynosi materialne płody. Śmigus dyngus zwany także lejkiem, to nic innego jak staropolskie walentynki. W tym przypadku pryncypał w swym przemówieniu może nawiązać do szacunku jakim darzy swoich podwładnych i życzyć im miłości. Podobnych skojarzeń jest tak wiele, jak wiele jest wielkanocnych symboli.

Całkowicie inaczej należy skomponować tekst przemówienia wielkanocnego, gdy wygłaszane jest ono w szkole. W tym przypadku warto poszukać jakiejś świątecznej legendy. Dobrze by było, żeby opowieść była regionalna. Rzecz w tym, aby mowa zawierała morał, który przynajmniej niektórym uczniom dałby możliwość przemyśleń.

Świeckość czy religijność?

Wiele zależy od tego, kto i gdzie wygłasza mowę oraz to czy zna się słuchaczy. Mimo, że Wielkanoc jest świętem religijnym, to okoliczność jest paradoksalnie, również świętem celebrowany przez osoby niewierzące. Dlatego też, gdy przemówienie wygłaszane jest do szerszej grupy, w miejscu które nie jest miejscem kultu, a słuchacze mogą mieć skrajnie różne poglądy na temat religii, wówczas lepiej skupić się na elementach tradycji świeckiej aczkolwiek związanej ze świętami Wielkiej Nocy. Mówmy o tym, że jest to czas rodzinny, czas wyciszenia i spokoju. Należy jednak zachować daleko posuniętą ostrożność, gdyż sprawy postrzegania religii dla niektórych bywają bardzo drażliwe.

Inna sytuacja jest wtedy, gdy przemówienie na Wielkanoc przedstawia się dla osób wśród których zdecydowana większość to katolicy. W tym przypadku taka przemowa oprócz zwyczajowych powitań i życzeń może zawierać w sobie pierwiastki biblijne. Można posunąć się nawet do tego, aby zacytować fragment z ewangelii. Mimo to, trzeba zachować umiar, gdyż wielkanocne przemówienie nie może przemienić się w kazanie, co może narazić mówcę na śmieszność.

Schemat mowy z okazji spotkania świątecznego przed Wielkanocą

1. Powitanie – zazwyczaj witamy w kolejności według zajmowanego stanowiska od najwyższego do niższych. Gdy przemówienie wygłaszane jest przez osobę z najwyższą rangą i jest imprezą wewnętrzną i zamkniętą, wówczas można zwrócić się do słuchaczy nawet familiarnie.

2. Rozwinięcie – mówimy o tradycjach, z właściwym dla okoliczności naciskiem na świeckość lub religijność. Nawiązujemy do współczesności, do stanu obecnego, a jeśli jest to konieczne także do przyszłego. Mówimy o rodzinie i bliskości.

3. Zakończenie, to życzenia wielkanocne składane ogólnie. Jeżeli po przemówieniu okolicznościowym następuje jakiś raut, poczęstunek, to zapraszamy do skorzystania z zastawionego stołu.

Pisanie przemówień okolicznościowych na każdą okazję