Przemówienie na rozpoczęcie roku szkolnego

Przemówienia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Przemówienie na rozpoczęcie roku szkolnego dla dyrektora, rodziców, burmistrza, wójta, prezydenta miasta

Ze względu na to, że przemowy rozpoczynające rok szkolny odbywają się na rozmaitym poziomie edukacji oraz są wygłaszane przez osoby mające różny związek ze szkołą, tekst ten został podzielony na kilka sekcji – przemówienie rodziców, dyrektora, ale także osób oficjalnych, takich jak wójt, burmistrz, prezydent miasta lub inna osoba, która swą obecnością ma uświetnić uroczystość. Opisujemy również mowy rozpoczynające rok szkolny w przedszkolu, szkole podstawowej i liceum. Zaczynamy od:

Przemówienie dyrektora szkoły lub przedszkola na rozpoczęcie roku szkolnego

Nie jest istotne czy dyrektor z wykształcenia jest polonistą czy matematykiem – gdy po raz któryś z kolei mową musi rozpocząć rok szkolny, to jest to dla niego zwykle spory problem. Bo ileż razy można mówić niemal to samo? Nie mniej jednak postaramy przybliżyć państwu jak powinno się skonstruować takie przemówienie.

Bez względu na osobisty charakter dyrektora szkoły, przemówienie powinno być radosne, mówione z uśmiechem. Rozpoczęcie roku szkolnego jest bowiem z jednej strony dla wielu uczniów chwilą radosną, ale zbyt oficjalne przekazywanie słów przemowy może się okazać stresujące dla wychowanków. Należy pamiętać, że wygłaszana mowa nie ma nic wspólnego z metodami wychowawczymi preferowanymi w trakcie trwania szkolnego roku i dlatego nawet najbardziej ostry dyrektor powinien nieco wyluzować.

Nie jest to co prawda konieczne, ale dobrze by było gdyby przemówienie zostało rozpoczęte jakimś lekkim żartem dostosowanym do poziomu edukacji i wieku słuchaczy. Bez wątpienia inny żart powinien być, gdy mówi dyrektor przedszkola, a inny gdy występuje dyrektor szkoły. Inaczej należy zwracać się do uczniów szkole podstawowej do uczniów klas I-III, a inaczej do klas IV-VI. Zupełnie czym innym należy rozpocząć przemówienie na rozpoczęcie roku szkolne w i liceum czy technikum.

W drugiej części powinno się zwrócić do uczniów z radością, że wszyscy szczęśliwie powrócili z wakacji oraz życzyć im wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym. Przemówienie dyrektora może zwierać cytat, a dobrze by było, gdyby ten cytat był słowami patrona szkoły lub kogoś, kto jest bliski wartościom edukacyjnym.

Nie wolno zapominać, aby w przemówieniu dyrektora szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego zwrócić się także do rodziców i ni zapominać o nauczycielach i pracownikach placówki oświatowej.

Przemówienie rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego

Zazwyczaj mowa wygłaszana jest przez przewodniczącego lub przedstawiciela rady rodziców. Powinna zawierać w sobie powitanie grona pedagogicznego oraz dzieci i młodzieży. Nie bez znaczenia jest też złożenie pewnego rodzaju deklaracji, że rodzice w czasie rozpoczynającego się roku szkolnego będą pomagać i współpracować z nauczycielami. Wszystko można ubarwić jakimś żartem lub cytatem znanej osobistości. Tak jak w przemówieniu dyrektora, także w przemówieniu rodziców trzeba życzyć nauczycielom owocnej pracy, a uczniom otwartych głów i czystych umysłów do których nauka będzie wchodzić bezproblemowo.

Przemówienie wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub innej oficjalnej osoby na rozpoczęcie roku szkolnego.

Tradycją się stało, że w społecznościach lokalnych przedstawiciele władz samorządowych zapraszani są na rozpoczęcie roku szkolnego. Jako osoby oficjalne w swej mowie muszą oczywiście skupić się na edukacji, ale ich przemówienie może mieć wydźwięk bardziej ogólny. Można rzec, że ten wydźwięk powinien być nawet nieco filozoficzny. Nie mniej jednak przemówienie prezydenta miasta, burmistrza albo wójta na rozpoczęcie roku szkolnego powinno być oparte na jakiejś tezie, którą należy udowodnić powołując się na odpowiednie słowa wypowiedziane kiedyś przez mądrych ludzi.

W tym miejscu zapewne spyta co to za teza, której powinno się wyjść. Otóż istnieje w tym względzie niemal całkowita dowolność. Unikać należy oczywiście tylko jednego tematu w przemówieniu prezydenta miasta, wójta lub burmistrza. To oczywiście polityka. Poza tym można przyjąć założenie, że na przykład dobre drzewo rodzi dobre owoce i odnieść je do właściwego podejścia tak do nauczania, jak i uczenia się. Można przyjąć tezę, że najlepsze wyniki daje współpraca rodziców i nauczycieli. Podobne przykłady można mnożyć. Trzeba jednak pamiętać, aby wszystko co się mówi było wspierane słowami autorytetów.

Burmistrz czy wójt z natury rzeczy działają w małych społecznościach i dlatego ich przemówienie na rozpoczęcie roku w szkole lub w przedszkolu może mieć również formę nieco familiarną.

W dalszej części krótko przedstawimy informacje na temat przemówień z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego w zależności od poziomu edukacji na którym znaleźli się uczniowie czyli przedszkola, podstawówki oraz technikum lub liceum. Rozpoczynamy od najniższego szczebla.

Przemówienie na rozpoczęcie roku szkolnego w przedszkolu

W tym przypadku przemówienia czy to dyrektora czy rodziców, powinny być raczej krótkie ze względu na wiek przedszkolaków. Nie wolno ich męczyć zbyt długimi przemowami. Gdy uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w przedszkolu rozpoczyna dyrektor powinien się zwrócić do rodziców i przedszkolaków. W przemówieniu można podziękować rodzicom za zaufanie, że powierzyli swoje dzieci właśnie temu przedszkolu. Można też prosić o współpracę itp. Jeżeli przemówienie mówi ktoś z rodziców przedszkolaków, wówczas wyrażamy pewność (nie nadzieję!), że dzieci są oddane w dobre ręce oraz zwrócić się do dzieci mówiąc im jakim pięknym miejscem jest przedszkole. Oczywiście życzenia pomyślnej pracy dla dyrekcji i nauczycieli przedszkola oraz dla dzieci również powinny być zawarte.

Przemówienie na rozpoczęcie roku szkolnego w szkole podstawowej

W dużych podstawówkach uroczystość początkująca rok szkolny jest zwykle dzielona na dwa etapy. Pierwszy przeznaczony jest dla klas I-III, a drugi dla klas IV-VI. W małych szkołach z natury rzeczy jest tylko jedna uroczystość. W liceum zazwyczaj rozpoczęcie roku szkolnego jest podczas jednego apelu. Oprócz wspomnianych we wcześniejszych sekcjach propozycji tego co powinien zawierać tekst przemówienia na rozpoczęcie roku szkolnego, to w podstawówce dyrektora albo rady rodziców, należy pamiętać o tym, że mowa skierowana jest do tych, którzy dopiero co rozpoczynają naukę i mogą mieć kłopoty ze zrozumieniem przekazu oraz tacy, którzy kończą szkołę podstawową. Przepaść jaka dzieli klasy I i klasy VI jest ogromna. Dlatego należy w przemówieniu połączyć „ogień z wodą”.

Przemówienie z okazji rozpoczęcia roku w liceum

W technikum lub liceum mowa powitalna, gdy rozpoczyna się rok szkolny musi dowartościowywać młodzież. Nie jest dobrze, gdy już pierwszego dnia pokazuje się im kto tu rządzi. Taki zabieg warto zastosować, gdyż wbrew pozorom nie zmniejszy, a zwiększy to szacunek wobec dyrekcji szkoły i nauczycieli. Powitanie klas pierwszych liceum powinno mieć charakter żartobliwy. W ten sposób zostanie rozładowane napięcie jakie następuje w nowym środowisku, w nowej szkole podczas rozpoczynającego się roku szkolnego. Przemówienie na rozpoczęcie roku szkolnego w liceum odnoszące się do uczniów klas III również nie powinno być zbyt agresywne. Musi być raczej partnerskie, bo wytwarza pewna chemię pomiędzy gronem pedagogicznym, a przyszłymi maturzystami.

Podsumowując. Przemówienie z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego wygłaszane przez dyrektora lub przedstawiciela rady rodziców w liceum, szkole podstawowej czy nawet w przedszkolu powinno zawierać elementy żartu, powagi, refleksji, a nawet odrobinę spostrzeżeń natury filozoficznej.

Pisanie przemówień okolicznościowych na każdą okazję