Pożegnanie maturzystów

Przemówienia na pożegnaniu maturzystów od dyrektora szkoły i przedstawiciela rady rodziców

Przemówienie dla maturzystów na zakończenie szkoły średniej od rodziców i dyrekcji

Czas pożegnania ze szkołą średnią czy to w liceum czy w technikum jest momentem nostalgicznym i wzruszającym.

W tej podniosłej chwili przedstawiciel każdej z grupy uczestników uroczystości powinien wygłosić kilka słów. Kolejność bywa różna, ale głos musi koniecznie zabrać dyrektor technikum, liceum lub innej szkoły średniej. Kolejnym mówcą może być przedstawiciel rodziców lub wychowawcy klas maturalnych, a na końcu nieodzowne jest, aby uczniowie pożegnali swoich nauczycieli i jeden z wygłosił przemówienie maturzysty. Jednak jest jedna podstawowa zasada – wszystko powinno odbywać się na wesoło.

Przemówienie dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy na pożegnanie maturzystów

Mowa, która wygłaszana jest przez dyrektora podczas pożegnania uczniów klas maturalnych powinna mieć wydźwięk pozytywny, a jednocześnie trzeba wysławiać się tak, jak do osób dorosłych, a nie jak do uczniów. Konieczność ta spowodowana jest przez kilka czynników. Po pierwsze matura to przecież egzamin dojrzałości (no, może trochę na wyrost jest to określenie, ale jednak jest). Po drugie – żegnając maturzystów zakładamy, że wszyscy udanie przejdą przez egzaminy lub jeśli jest już po egzaminach, to je zdadzą. Po trzecie w życiu absolwentów liceum jest to przełom, po którym już nic nie będzie takie samo. Treść przemówienia w mniejszym stopniu powinna się do przeszłości, a w większym do przyszłości. Krótkie przemówienie, a raczej pożegnanie powinni wygłosić także wychowawcy. Wypada pogratulować swoim byłym uczniom i życzyć im wszystkiego tego co najlepsze w dalszym życiu. Przemówienie wychowawcy nie może pokrywać się z tym mówiony przez dyrektora. Powinno być o wiele bardziej osobiste, gdyż i relacje uczniowsko-nauczycielskie są silniejsze i często przesiąknięte emocjami.

Pożegnanie klas maturalnych przemówienie rodziców

Pożegnanie maturzystów przez dyrekcję szkoły nauczycieli, wychowawców i rade rodziców

Podobnie jak w mowie opisywanej powyżej ogólny odbiór wygłaszanych zdań powinien być więcej niż pozytywny. Przemówienie rodziców na pożegnanie klas maturalnych w pierwszym rzędzie powinno odnosić się do nauczycieli i szkoły jako takiej. Doskonałym zabiegiem jest odnalezienie ciekawego, zabawnego lub wieloznacznego cytatu ze słów patrona szkoły, a następnie opleść je własnymi zdaniami. Rodzice nie powinni unikać emocji podczas pożegnania maturzystów. Trzeba gratulować młodzieży, a potem chwalić grono pedagogiczne, chwalić i jeszcze raz chwalić.

Pożegnanie nauczycieli przez maturzystów

Wiek uprawnia do tego, aby takie pożegnanie było na wesoło. Przemówienie przemówienie studniówkowena koniec szkoły średniej wygłaszane przez przedstawiciela klas maturalnych powinno oczywiście być wyrazami wdzięczności. Podziękowania i uznanie dla nauczycieli jest wątkiem ważnym i koniecznym, ale wplatając wesołe zdania w przemówienie można dać się zapamiętać jeszcze lepiej. Trzeba jednak pamiętać, aby żarty nie urażały nauczycieli. Jeśli nie ma się pewności czy ktoś zareaguje niezgodnie z naszymi intencjami lepiej unikać tego żartu. Jest jednak prosty sposób przemówienie maturzysty było wesołe i bezpieczne. Otóż najlepiej śmiać się z samych siebie, wspominać szkolne historie i odnosić się do tego, że szkoła w której spędzono ostatnie lata była najlepsza z najlepszych, bo właśnie wesoła.

Pisanie przemówień sla dyrektora liceum, rady rodziców, wychowawców na zakończenie liceum i pożegnanie maturzystów

Pisanie przemówień okolicznościowych na każdą okazję