Przemówienie na zakończenie roku w liceum

Przemówienia na zakończenie liceum od dyrektora, rodziców, wychowawcy

Zakończenie roku szkolnego w liceum, to podobnie jak w innych szkołach czas, aby wygłosić ciekawe przemówienie. W szkole średniej oprócz nauczyciela, a przede wszystkim dyrektora szkoły, rady rodziców (najczęściej w osoby przewodniczącego), mowę przedwakacyjną wygłaszać mogą także uczniowie.

Przemówienie na zakończenie roku szkolnego w liceum wygłaszane przez dyrektora szkoły wychowawcę oraz przedstawiciela rady rodziców

Jak powinno wyglądać przemówienie na koniec roku szkolnego w liceum?

Jeśli mówcą jest uczeń, wówczas bardzo ważne są podziękowania. Należy podkreślić rolę pracy nauczycieli, włożony przez nich wysiłek. Przyjemnym akcentem jest przypomnienie ciekawych chwil przeżytych w czasie roku szkolnego. Może to być wspomnienie jakieś ciekawej wycieczki, niecodziennej a mocno zapamiętanej imprezy szkolnej lub coś innego, co wzbudziło uczniowską radość. Przemówienie ucznia liceum na zakończenie roku jak dotąd nie jest powszechną praktyką, ale zdarza się coraz częściej, gdyż koniec szkoły średniej to przecież pożegnanie ludzi dorosłych przez osoby niemal dorosłe.

Przemówienie rodziców na zakończenie roku szkolnego w szkole średniej

Czym innym jest mowa rodziców młodzieży licealnej. Zakończenie roku szkolnego jest dla nich okazją, aby wyrazić swoje uznanie w imieniu całej rady rodziców liceum do którego uczęszczają ich dzieci. Przedstawiciel, którym zwykle jest przewodniczący tego rodzicielskiego ciała wyraża słowa podziękowania wobec dyrekcji i grona nauczycielskiego nie zapominając przy tym o pracownikach administracyjnych szkoły średniej czyli liceum lub technikum. Koniecznie trzeba podkreślić, że rodzice dobrze wiedzą, iż ich dzieci czasami zachowywali się w sposób niewłaściwy i można za to przeprosić. Na koniec wypada skupić się na zasługach szkoły i dać do zrozumienia, że właśnie ta szkoła średnia jest najlepszym wyborem. Przemówienie przewodniczącego rady rodziców na koniec roku w liceum dobrze jest zakończyć życzeniami na czas wakacji.

Zakończenie roku szkolnego – mowa dyrektora

Najtrudniejszą do zrealizowania mową jest ta, którą ma zaprezentować dyrekcja liceum. Jest to trudność natury ogólnej, gdyż rokrocznie należy wypowiadać słowa przemówienia, a jednak słowa te muszą się różnić od siebie podczas uroczystości zakończenia licealnego roku szkolnego. Dyrektor powinien zatem mówić podobnie, ale słowa dobierać w sposób odmienny. Nie mniej jednak przemowa taka musi zawierać szereg informacji o życiu szkoły, uczniów a nawet rodziców. Przemówienie dyrektora liceum z okazji zakończenia roku szkolnego powinno zawierać następujące elementy.

1. Powitanie rodziców i uczniów a także grona nauczycielskiego. Jeśli podczas uroczystości uczestniczą osoby oficjalne to także należy powitać te osoby.

2. Prezentację osiągnięć szkoły której dyrektoruje a zatem także przedstawienie osiągnięć uczniów

.

3. Podziękowanie dla rodziców za zaangażowanie i pomoc wszystkim pracownikom liceum.

4. Podziękowanie uczniom za godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

5. Podziękowania dyrektora dla nauczycieli oraz innych pracowników związanych z placówka szkolną.

6. Życzenia skierowane do wszystkich – w tym rodziców, uczniów, nauczycieli – aby nadchodzące wakacje spełniły ich oczekiwania, a jednocześnie były bezpieczne i bezkonfliktowe.

Na koniec roku szkolnego przemówienie dyrektora liceum powinno być raczej radosne, żartobliwe, a mniej belferskie i pouczające. Należy bowiem pamiętać, że dla wszystkich przychodzi ten przyjemniejszy czas, a w tym momencie twarz dyrektora liceum powinna pojaśnieć, by licealiście mieli większa przyjemność powrócić do szkoły na początku roku szkolnego.

Pisanie przemówień okolicznościowych na każdą okazję