Przemówienie na Dzień Niepodległości

Święto odzyskania przez Polskę Niepodległości – przemówienia.

11 listopada to jedno z najważniejszych świąt państwowych w Polsce. W związku z powyższym w całym kraju odbywają się uroczystości, akademie, spotkania, odznaczane są osobistości świata polityki, wojskowości czy kultury. Regułą jest, że przy okazji obchodów Święta Niepodległości wygłaszane są przemówienia. Niemal każdy z dalej wymienionych czyli marszałek województwa, starosta powiatu, prezydent miasta, burmistrz, wójt, sekretarz gminy, poseł, senator, lub inny polityk, ale także na przykład dyrektor szkoły komendant OSP czy inny przedstawiciel jakiejś organizacji może być zobligowany do wygłoszenia 11 listopada płomiennej mowy. Problem w tym, że nie każdy wie jak należy skonstruować taką mowę. Poniżej przedstawiamy krótki poradnik, czyli…

Jak napisać przemówienie z okazji Dnia Niepodległości?

Oczywistym wydaje się, że mowa powinna zawierać treści patriotyczne jednak podstawą jest to, aby nie popadać w zbyt wysokie tony, bo wówczas przemówienie może stać się zbyt pompatyczne a w niektórych przypadkach nawet sztuczne. Trzeba wziąć również pod uwagę, że 11 listopada jest świętem wszystkich Polaków i w dobrym tonie jest unikanie partyjnej agitacji. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy przemówienie prezentowane jest do szerokiego spektrum odbiorców o których nie wiadomo jakie mają poglądy. Ta antypolityczna retoryka powinna być zasadą jednak wszyscy wiemy, że polityka ma swoje prawa i nie zawsze politycy chcą się tej zasadzie podporządkować.

Co zrobić jeśli polityk chce jednak poruszać wątki polityczne w przemówieniu wygłaszanym w Święto Niepodległości?

Jeżeli mówca chce się odnosić do współtowarzyszy partyjnych  lub  zdyskredytować przeciwników przy okazji Dnia Niepodległości musi się liczyć z tym, że niektórzy słuchacze mogą zakłócić mowę, albo być zniesmaczeni wygłoszonym przymówieniem.  Celem polityka może być jednak chęć spolaryzowania słuchaczy lub nawet wywołanie formy pewnego zamieszania, aby później to wykorzystać. No cóż, takie jest prawo polityki. W tym przypadku agitacja, chwalenie się własnymi osiągnięciami oraz dyskredytacja przeciwników są w przemówieniu nieodzowne. To samo tyczy się sytuacji, gdy mowa wygłaszana jest w gronie zamkniętym, a skierowana jest do zwolenników. Ważne jest, aby w takim przypadku każde negatywne zadanie na temat przeciwników było poparte argumentem i skonfrontowane z pozytywnym przekazem własnej formacji.

Czy przemówienie na 11 listopada musi zawierać odniesienia historyczne?

Na to pytanie można odpowiedzieć tylko w jeden sposób: tak. Przecież to święto wynika z historii Polski więc nie może być inaczej jak się do niej odnieść. Jednak najlepszym sposobem na odniesienie się do historii niepodległości jest skonfrontowanie jej z teraźniejszością. Forma tej konfrontacji w przemówieniu może być różnoraka, a więc negatywna, pozytywna lub neutralna. Wszystko zależy od osoby przemawiającej i od tego jaki jej cel przyświeca przemawiającemu. Czy chodzi tylko o uhonorowanie tego świątecznego dnia czy też o to, że mówca chce kogoś pochwalić czy zganić. Ale uwaga! Jeśli przygotowujesz przemówienie na Dzień Niepodległości 11 Listopada, to zanim zaczniesz wplatać wątki historyczne najpierw je zweryfikuj co najmniej trzykrotnie, gdyż już nie raz się zdarzało, że niektórzy w swych świątecznych przemówieniach mylili daty, wydarzenia i osoby. Mówiąc krócej: nie polegaj tylko na swojej pamięci.

Jaki pomysł na przemówienie związane z Dniem Niepodległości?

Pomysł jest podstawą każdego przemówienia, nie tylko tego wygłaszanego w dniu 11listopada. Czym jest ten pomysł? Otóż jest to jedno, dwa lub najwyżej trzy słowa. Co to za słowa? To już sam musisz wymyśleć, ale podpowiadamy. Może to być „solidarność”, „patriotyzm”, „dobro narodu” i tak dalej i dalej. Może to też być coś co teoretycznie nie jest związane z Dniem Niepodległości. Podkreślamy: teoretycznie. Bo w praktyce może to być niemal wszystko. Tak czy inaczej chodzi o to, aby na tym jednym słowie oprzeć całą konstrukcję przemówienia. Przykładowo „patriotyzm”. Należy poszukać różnych znaczeń, różnych odniesień historycznych i odniesień do współczesności. Ale jak powiedziano wcześniej tym słowem na którym  można oprzeć konstrukcję przemówienia z okazji Dnia Niepodległości może być niemal każde inne. I tak na przykład „dziecko”. Historia – dzieci uczyły się w obcych językach; teraźniejszość – przyszłość narodu.

Przemówienie na Dzień Niepodległości – podsumowanie.

Wszystko co wyżej napisano jest podstawą każdego dobrego przemówienia i możemy to podsumować w następujących elementach.

  1. Elementy patriotyczne.
  2. Nie należy agitować.
  3. Brak akcentów partyjnych.
  4. W szczególnych przypadkach przemówienie na Dzień Niepodległości  może zawierać elementy partyjnej retoryki.
  5. Niezbędne są odniesienia do wydarzeń historycznych i odniesienia do współczesności.
  6. Pomysł, czyli jedno słowo na którym opieramy konstrukcję przemówienia z okazji święta 11 Listopada.

Dla kogo przemówienia podkreślające doniosłość rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości?

Najprościej odpowiedzieć na to pytanie mówiąc, że dla każdego, kto takiego przemówienia na 11 listopada potrzebuje. Jednak zwykle potrzebują go: prezydent miasta, burmistrz, wójt, sekretarz gminy, poseł lub inny polityk, ale także na przykład dyrektor szkoły komendant OSP czy inny przedstawiciel jakiejś organizacji.

Pisanie przemówień okolicznościowych na każdą okazję