UWAGA. Ten serwis wykorzystuje pliki cookies (tak zwane "ciasteczka"). Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy tutaj.

przemówienia

Przemówienia okolicznościowe

Mowy wygłaszane z okazji urodzin i innych jubileuszy, z okazji imienin, balów karnawałowych i innych zabaw, z okazji dnia nauczyciela, dnia strażaka oraz przy okazji innych dni.

Przemowy okolicznościowe uświetniają na przykład prezentowane na eventach, podczas pożegnania pracownika lub szefa firmy, z okazji przemówienia okolicznościowestudniówki i zakończenia lub rozpoczęcia roku szkolnego, wypowiadane podczas rocznicy ślubu, a także przy każdej innej oficjalnej i mniej oficjalnej imprezie.

Rodzajów przemówień okolicznościowy jest tak wiele, jak wiele jest okazji, które wymagają zaprezentowania uroczystej mowy. Poniżej przedstawimy kilka z nich wskazując ogólne założenia, jakim powinny odpowiadać takie mowy.

Przemówienie z okazji urodzin

Zazwyczaj mowa urodzinowa wygłaszana jest przez osobę najbliższą jubilatowi. Można rzec, że jest to zestaw pochwał, podziękowań i gratulacji. Jednak takie ujęcie tematu, byłoby jego spłyceniem. Należy bowiem zauważyć, że osoba na cześć której wygłaszana jest przemowa urodzinowa, to zwykle człowiek starszy z dużym bagażem doświadczeń. Dlatego też w przemówieniu trzeba ująć ciekawe wątki wywodzące się prosto z jego życia. Muszą to być słowa przedstawiające drogę życiową i zawodową. Można odnieść się do hobby jakie ma osoba obchodząca urodziny, a także przytoczyć kilka faktów o których mało kto wie. Jeśli ten człowiek komuś pomógł, zmienił jego życie, to bez wątpienia takie motywy też są warte ujęcia w przemówieniu z okazji urodzin. Podziękowania i gratulacje, to standardowe elementy mowy. Trzeba jednak uważać, aby nie przemienić przemówienia urodzinowego w lukrowany tort. Jeśli będzie zbyt słodkie może być odebrane jako nieszczere.

Przemówienie z okazji jubileuszu

Tekst takiej mowy ma wiele wspólnych cech z mową wygłaszaną podczas imprezy urodzinowej. W końcu to też jest jubileusz. Różnica polega na tym, że przemówienia jubileuszowe mogą być prezentowane przy okazji rocznic dotyczących osób, organizacji, związków i tym podobnych. Istnieje tak wiele możliwych scenariuszy, że mowa mowa okolicznościowajubileuszowa może posiadać tak samo wiele różnorodnych wątków. Poza oczywistym powitaniem przybyłych gości oraz stwierdzeniem, że mamy nadzieję, iż następne lata będą równie owocne, należy uciec się do historii człowieka lub instytucji. Warto przypomnieć początki, przejść przez trudne chwile, które dzięki determinacji różnych ludzi zostały przezwyciężone, aż dojść do obecnego dnia. Jeżeli przemówienie okolicznościowe dotyczy organizacji a więc grupy społecznej skupionej wokół tej organizacji, konieczne jest przypomnienie nazwisk ludzi zasłużonych oraz wyrazić swój podziw i podziękowania. Przemówienie z okazji jubileuszu powinno być bardziej podniosłe niż żartobliwe, ale wtrącenie żartu ubarwi mowę.

Przemowa prezentowana z okazji imienin

Imieninowe przemówienia, bez względu na to w jakim wieku jest osobnik obchodzący święto musi posiadać w sobie wiele ciepła i żartu. Powinno rozbawić, wywołać uśmiech. Jest to jedno z wielu przemówień okolicznościowych, które tworzą klimat przyjazny i radosny. Powinno się tak poprowadzić narrację, aby można było pożartować z głównego uczestnika uroczystości. Oczywiście należy zachować umiar i wyczucie, a to z tego względu, że poczucie humoru każdego z nas jest różne. Mowa okolicznościowa z okazji imienin może być oparta o historię imienia. W takim przypadku trzeba sprawdzić etymologię, zapoznać się z historią świętego, który tak właśnie miał na imię, a wszystko to umiejętnie wpleść w życie bohatera okoliczności imieninowych.

Przemówienia okolicznościowe z okazji dnia… lub z okazji święta…

Można zaryzykować twierdzenie, że każdy dzień roku, to dzień w którym można wygłosić przemówienie okolicznościowe. Świąt różnych specjalności zawodowych jest bez liku, np. święto Konstytucji 3 Maja, Święto Wojska Polskiego, Święto Muzyki, policji, lotnictwa, Święto Niepodległości. Podobnie jak ze świętami istnieje masa dni w których można artykułować przemówienia okolicznościowe. Na przykład z okazji dnia przemowieniawo (237 kB)strażaka, otwarcia jakiejś instytucji, zakończenia lub rozpoczęcia roku szkolnego, z okazji dnia seniora, dnia komisji edukacji narodowej zwanego inaczej dniem nauczyciela, seniora, przemówienie okolicznościowe związane z dniem matki, ojca, dziadka, babci, rodziny, pracownika określonych branż, niepełnosprawnych, hutnika, górnika i tak dalej i dalej. Istnieje cała masa przyczynków, aby przygotować i wygłosić mowę na okoliczność święta lub dnia.

Jak napisać przemówienie okolicznościowe?

Celebracja konkretnego dnia i związanych z nim okoliczności jest tak zmienne, że nie sposób podać jednej recepty na to, jak napisać przemówienie z okazji i na okoliczność wydarzenia. Każdy kto zajmuje się pisaniem takiej mowy musi posiąść umiejętność wczuwania się w sytuację. Poza standardowym powitaniem, życzeniami i pożegnaniem należy uwydatnić wszystko to, co jest najważniejsze dla określonej grupy, która obchodzi święto lub dla dnia jaki jest obchodzony. Uwzględniamy przeszłość z jej sukcesami i porażkami, odnosimy się do sytuacji obecnej, a także mówimy o planach na przyszłość. Oczywiście ten schemat nie zawsze się sprawdza, gdyż może się zdarzyć, że mowa wygłaszana jest przez osobę związana jedynie pośrednio z tym co świętujemy. Zwykle przemówienia okolicznościowe są otwarciem uroczystości. Nie powinno być ich zbyt dużo i nie powinny być zbyt rozwlekłe. Pięć minut, to aż nadto, a żeby mieć pewność, że nie zanudzi się słuchaczy, to najlepiej zamknąć się w czasie od dwóch i pół do trzech pół minuty.

Zobacz artykuł na temat przemówienie na zakończenie roku szkolnego dla dyrektora, rodziców lub uczniów. W innym artykule piszemy ostatnim pożegnaniu osoby zmarłej przemówienia pogrzebowe oraz stronę przemówienia weselne a także jakie są przykłady przemówień "starszych" podczas uroczystości poślubnej - mowa weselna świadka - przykłady.